ข่าวประกาศ

การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>
วันที่ : 15/06/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ