ข่าวประกาศ

ประกาศทั่วไป | กลับสู่หน้าหลัก

  ทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์

วันที่ : 08/01/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศปิดเรียน สถานการณ์พิเศษฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563

วันที่ : 04/12/2563   โดย ผู้ดูแลระบบ

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 16/03/2563   โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 26/05/2562   โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 26/05/2562   โดย ผู้ดูแลระบบ

โครงการหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2561

วันที่ : 25/10/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ

โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”

วันที่ : 21/06/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 16/05/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่ : 21/03/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ

แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 21/03/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ