ข่าวประกาศ

ประกาศทั่วไป | กลับสู่หน้าหลัก

  ทั้งหมด

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 2 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 13/09/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/05/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 2 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/05/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 26/04/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 31/03/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 21/03/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน จำนวน 4 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 07/02/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 19/07/2564   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

แจ้งกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 25/05/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ : 23/02/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ