ข่าวประกาศ

ประกาศทั่วไป | กลับสู่หน้าหลัก

  ทั้งหมด

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ (เงินเดือน 15,000 บาท)

วันที่ : 03/11/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (IT Support) 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 04/10/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนว/ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (เงินเดือน 15,000 บาท) [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 13/07/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

วันที่ : 15/06/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนการตลาด 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 15/05/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 1 อัตรา (เงินเดือน 9,000 บาท)

วันที่ : 01/05/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 01/05/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (IT Support) 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/04/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนสาขาช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (เงินเดือน 15,000 บาท) [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/04/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 29/09/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ