ติดต่อเรา

ข้อมูลหน่วยงาน | กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลหน่วยงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
129 หมู่ 6 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-170117-8 | โทรสาร : 053-170119
Email : ktech_cr@hotmail.com