ผศ. ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ

ผู้รับใบอนุญาต

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ (เงินเดือน 15,000 บาท)

วันที่ : 03/11/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (IT Support) 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 04/10/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนว/ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (เงินเดือน 15,000 บาท) [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 13/07/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

วันที่ : 15/06/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนการตลาด 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 15/05/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 1 อัตรา (เงินเดือน 9,000 บาท)

วันที่ : 01/05/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 01/05/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (IT Support) 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/04/2566    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

 ภาพกิจกรรม ทั้งหมด

กิจกรรม K-TECH Open House '23

[ 08/12/2566 ]

รายละเอียด >>>

YAMAHA จัดกิจกรรมอบรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

[ 22/11/2566 ]

รายละเอียด >>>

โครงการสร้างสังคมอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ บริษัทกรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

[ 13/11/2566 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมทำอาหารลูกเสือวิสามัญ

[ 22/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก จัดอบรมสร้างธุรกิจจากการคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

[ 22/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนการตลาด ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ และร้านไอศกรีมออมละไมโฮมเมด

[ 20/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

โครงการเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย 2565

[ 20/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานณัฐกิตติ์ การบัญชี

[ 16/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกธุรกิจสถานพยาบาลจัดอบรมในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

[ 15/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเชียงรายโซลาร์

[ 14/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกช่างยนต์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Greenwing สาขาเจ็ดยอด

[ 07/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

การประกวด K-TECH Freshy Star 2022

[ 25/08/2565 ]

รายละเอียด >>>