เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 29/09/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 2 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 13/09/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/05/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 2 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/05/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 26/04/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 31/03/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 21/03/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน จำนวน 4 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 07/02/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

 ภาพกิจกรรม ทั้งหมด

กิจกรรมทำอาหารลูกเสือวิสามัญ

[ 22/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก จัดอบรมสร้างธุรกิจจากการคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

[ 22/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนการตลาด ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ และร้านไอศกรีมออมละไมโฮมเมด

[ 20/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

โครงการเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย 2565

[ 20/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานณัฐกิตติ์ การบัญชี

[ 16/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกธุรกิจสถานพยาบาลจัดอบรมในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

[ 15/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเชียงรายโซลาร์

[ 14/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกช่างยนต์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Greenwing สาขาเจ็ดยอด

[ 07/09/2565 ]

รายละเอียด >>>

การประกวด K-TECH Freshy Star 2022

[ 25/08/2565 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี

[ 19/08/2565 ]

รายละเอียด >>>

การแข่งขันฟุตซอล K-TECH CUP 2022

[ 18/08/2565 ]

รายละเอียด >>>

แผนกช่างยนต์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัทชาช่า ไทย จำกัด

[ 16/08/2565 ]

รายละเอียด >>>