เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 1 อัตรา

วันที่ : 05/08/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/05/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 2 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 18/05/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 26/04/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 31/03/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 21/03/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน จำนวน 4 อัตรา [ปิดรับสมัคร]

วันที่ : 07/02/2565    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 19/07/2564    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

 ภาพกิจกรรม ทั้งหมด

การอบรบการเขียนแผนธุรกิจยุคดิจิทัล | ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

[ 16/06/2565 ]

รายละเอียด >>>

ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

[ 25/04/2565 ]

รายละเอียด >>>

รางวัลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 14

[ 11/11/2564 ]

รายละเอียด >>>

พิธีบวงสรวง ปี 2564

[ 08/04/2564 ]

รายละเอียด >>>

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563

[ 01/04/2564 ]

รายละเอียด >>>

พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563

[ 31/03/2564 ]

รายละเอียด >>>

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย

[ 18/03/2564 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือวิสามัญ

[ 11/02/2564 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมฝึกประกอบอาหารของลูกเสือวิสามัญ

[ 21/01/2564 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมวันครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย

[ 16/01/2564 ]

รายละเอียด >>>

นักศึกษาระดับ ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี

[ 14/01/2564 ]

รายละเอียด >>>

การติดตามการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19

[ 07/01/2564 ]

รายละเอียด >>>