ผลงานบุคลากร

ข้อมูลวิชาการ อบรม งานวิจัย | กลับสู่หน้าหลัก

  ประเภทผลงาน

การแก้ปัญหาการใช้ประแจขันแรงบิดในงานขันน๊อตเพลาข้อเหวี่ยงวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนชั้น ปวช.ชย.2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย – เยอรมัน
โดย : นายศิริชัย อึดใจ | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/19sBp9NCiHmiJU811ZwfRU1EkJQkWICrO/view?usp=sharing


การแก้ปัญหาการใช้ค้อนเคาะโลหะแผ่นในวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
โดย : นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1JNiM4v3CtN57DJnwzRrVGX_9ODjYellR/view?usp=sharing


งานวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวอมรรัตน์ เตจ๊ะสุวรรณ์ | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1P3jvURbRTI21_zXkHQbKXS8i5cW20Bqs/view?usp=sharing


งานวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางวัชรี ตันหนิม | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1exTYKjXXnmAen8UfzsLF9eHP6u_abOeP/view?usp=sharing


งานวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาววารุณี ไชยศิลป์ | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1YATTYBqGbjXNqY3mOzGroQSEGS_uTqVl/view?usp=sharing


งานวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวชดาภรณ์ ชัยปัน | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1GFdtQsTTaC36IqjiE084rYzQLUcOpwgQ/view?usp=sharing


งานการวิจัยการมาสายวิชาไฟฟ้ารถยนต์
โดย : นายสังเวียน รัตนรังษี | เมื่อ : 08/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1QikQ_qHMkKe1o7WFiSl_RebCZzNyYV1e/view?usp=sharing


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแกล้งกันในห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างยนต์ ในวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดย : นายสังเวียน รัตนรังษี | เมื่อ : 08/06/2563
https://drive.google.com/file/d/1ZIaKH45th1YB4NJDb4rLrOsbILyybBuR/view?usp=sharingการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"ชาใบย่านางผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ"
โดย : นางสาววารุณี ไชยศิลป์ | เมื่อ : 09/06/2563โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
โดย : นายสนอง เขื่อนธะนะ | เมื่อ : 17/04/2563โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
โดย : นายสุริยัน สุรินทร์ | เมื่อ : 17/04/2563โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี | เมื่อ : 01/04/2563โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายสังเวียน รัตนรังษี | เมื่อ : 01/04/2563การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL)
โดย : นายสุริยัน สุรินทร์ | เมื่อ : 17/04/2563โครงการผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ส่งเสริมความปลอดภัย
โดย : นายทวีศักดิ์ ขัติกันทา | เมื่อ : 07/04/2563โครงการผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ส่งเสริมความปลอดภัย
โดย : นายศิริชัย อึดใจ | เมื่อ : 07/04/2563การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนประจำปี2562
โดย : นายทวีศักดิ์ ขัติกันทา | เมื่อ : 07/04/2563โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายประสงค์ วงศ์สุยะ | เมื่อ : 07/04/2563