ข่าวประกาศ

แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วัน / เดือน / ปี เวลา รายละเอียด
ตั้งแต่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 08:00  16:30 น. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5 เมษายน พ.ศ. 2561 08:00 — 16:00 น.
ส่งเอกสารการมอบตัวและเอกสารโครงการเรียนฟรี 15 ปี รับเครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน (รอบที่ 1)
30 เมษายน พ.ศ. 2561 08:00 — 16:00 น.
ส่งเอกสารการมอบตัวและเอกสารโครงการเรียนฟรี 15 ปี รับเครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน (รอบที่ 2)
15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 08:00 — 16:00 น.
ส่งเอกสารการมอบตัวและเอกสารโครงการเรียนฟรี 15 ปี รับเครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน (รอบที่ 3)
29 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 09:00 น. เข้าค่ายปฐมนิเทศกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย  เยอรมัน
1 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 07:50 น.
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ : 21/03/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ