ข่าวประกาศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน เท่านั้น