ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ากำลังระบาดระลอกใหม่

เพื่อเป็นการป้องกันเเละเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอน จึงประกาศให้ น.ศ. ทุกระดับชั้นเรียนตามปกติ เเละครู อาจารย์

ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทุกวันเสาร์ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ (ตามหนังประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์) ด้านล่างนี้
วันที่ : 08/01/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ