ข่าวประกาศ

ประกาศปิดเรียน สถานการณ์พิเศษฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

ประกาศปิดเรียน สถานการณ์พิเศษฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563

และให้นักศึกษาติดตามการเรียนการสอนทางออนไลน์ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ และเพจ ของวิทยาลัยฯ

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันที่ : 04/12/2563   โดย ผู้ดูแลระบบ