ข่าวประกาศ

ประกาศทั่วไป | กลับสู่หน้าหลัก

  ทั้งหมด

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 2 อัตรา

วันที่ : 03/05/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 26/04/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 31/03/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 21/03/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน จำนวน 4 อัตรา

วันที่ : 07/02/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 19/07/2564   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

แจ้งกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 25/05/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ : 23/02/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์

วันที่ : 08/01/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศปิดเรียน สถานการณ์พิเศษฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563

วันที่ : 04/12/2563   โดย ผู้ดูแลระบบ