ข่าวประกาศ

ประกาศทั่วไป | กลับสู่หน้าหลัก

  ทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 19/07/2564   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

แจ้งกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 25/05/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ : 23/02/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์

วันที่ : 08/01/2564   โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศปิดเรียน สถานการณ์พิเศษฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563

วันที่ : 04/12/2563   โดย ผู้ดูแลระบบ

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 16/03/2563   โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 26/05/2562   โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 26/05/2562   โดย ผู้ดูแลระบบ

โครงการหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2561

วันที่ : 25/10/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ

โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”

วันที่ : 21/06/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ