กิจกรรม

อัลบั้มภาพกิจกรรม : การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ระหว่าง สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

และ คณะพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย 

ณ ห้องโถงสมเด็จย่า ชั้น 1 อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย 

วันที่ 18 มีนาคม 2564


วันที่ : 18/03/2564   โดย นายศุภกร