กิจกรรม

อัลบั้มภาพกิจกรรม : นักศึกษาระดับ ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

นักศึกษาระดับ ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี

โดยภายในงานมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง HIV และตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV 


วันที่ : 14/01/2564   โดย นายศุภกร