กิจกรรม

อัลบั้มภาพกิจกรรม : โครงการขับขี่ปลอดภัยกับ YAMAHA | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

โครงการขับขี่ปลอดภัยกับ YAMAHA

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
วันที่ : 11/09/2563   โดย นายศุภกร