กิจกรรม

อัลบั้มภาพกิจกรรม : โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

(Strengthening the potential of youth leaders)

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน (ห้อง 214)วันที่ : 11/09/2563   โดย นายศุภกร